Arş. Gör. Dr. ERHAN GÖÇMEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. ERHAN GÖÇMEN

T: (0282) 250

M egocmen@nku.edu.tr

W egocmen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2010-2017
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ / ARAZİ VE SU KAYNAKLARI
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDEM T., E. Y., O. H., G. E., Variations of Non-Water Stressed Baselines for Dwarf Cherry Trees Under Different Irrigation Regimes, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 41-49, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ
2. SİSMAN C. B., A. S., G. E., G. E., Digitizing And Preparing Applicatıon And Setting Plan by Using Gps: A Case Study From Agricultural Faculty Area of Tekirdag, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 1772-1779, 2010.
Özgün Makale SCI
3. ISTANBULLUOGLU A., A. B., G. E., G. E., P. C., Effects of deficit irrigation regimes on the yield and growth of oilseed rape (Brassica napus L.)., Biosystems Engineering, vol. 105, pp. 388-394, 2010.
Özgün Makale SCI
4. ISTANBULLUOGLU A., G. E., G. E., P. C., K. F., Effects of water stress at different development stages on yield and water productivity of winter and summer safflower (Carthamus tinctorius L.)., Agricultural Water Management, vol. 96, pp. 1429-1434, 2009.
Özgün Makale SCI
5. ISTANBULLUOGLU A., K. F., K. I., G. E., Trakya Bölgesi içme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 4, pp. 187-194, 2007.
Özgün Makale CABI, DOAJ,EBSCO,FAO AGRIS
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÖÇMEN E., ERDEM T., Efficiency of use of tensiometers in irrigated walnut areas, IV. Internatıonal Academic Research Congress (30.10.2018-03.11.2018).
Tam metin bildiri
2. GOCMEN E., ERDEM T., Effects of Different Irrigation Regimes on Vegetative Growth of Young Walnut Trees Irrigated by Drip Irrigation, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Sözlü Bildiri
3. ŞENER M., GÖÇMEN E., Agricultural use of unmaned aerial vehicles, 8th International Conference on Biosystem Engineering (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÖÇMEN E. ., BAĞDATLI M. C. ., İSTANBULLUOĞLU A., Havza Su Verimi Hesaplamasında Kullanılan Yöntemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Edirne Alt Havza Uygulamaları, II. ULUSAL SULAMA VE TARIMSAL YAPILAR SEMPOZYUMU (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
2. BAĞDATLI M. C., GÖÇMEN E., İSTANBULLUOĞLU A. ., Havza Taşkın Debisi Tahmininde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi, II. ULUSAL SULAMA VE TARIMSAL YAPILAR SEMPOZYUMU (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Trakya koşullarında ceviz ağaçlarının uygun sulama zamanının planlanması, BAP, Yürütücü, 08.05.2018-Devam Ediyor.
2. Damla sulama ile sulanan ceviz ağaçları için uygun lateral tertip biçiminin ve sulama programının belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.12.2014-01.12.2017.
3. Kiraz Ağaçlarında Su Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesinde Bitkiye Dayalı Ölçüm Tekniklerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2005-01.01.2007.
4. Global Konum Belirleme (GPS) Yöntemi İle Tekirdağ Ziraat Fakültesi Arazisinin Yerleşiminin ve Uygulama Planının Çıkarılması ve Sayısallaştırılması , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2003-01.01.2005.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018) , Yer:Alanya/Antalya/Turkey, 30.10.2018-03.11.2018.
International Agricultural Science Congress, Yer:Van/Turkey, 09.05.2018-12.05.2018.
8th Biosystem Engineering 2017, Yer:Tartu/Estonya, 11.05.2017-13.05.2017.
13. Kültürteknik Sempozyumu, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 12.04.2016-15.04.2016.
12. Kültürteknik Sempozyumu, Yer:Tekirdağ , Düzenleyenler:NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği, 21.05.2014-23.05.2014.
II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Yer:İzmir, Düzenleyenler:EÜ Ziraat Fakültesi, 24.05.2012-25.05.2012.